forsiden

 

Trysil kommunes kulturpris

Legat-id:4133

Formål:
Trysil kommunes kulturpris kan deles ut til personer, grupper, lag/foreninger og institusjoner som gjør eller har gjort en særskilt innsats på kulturfronten i Trysil.

Hovedtekst:
Prisen er på 10.000 kroner.

Alle som vil, kan komme med forslag på kandidater inneen fristen. Forslag med begrunnelse sendes:
Trysil kommune
KIS-avdelingen
2420 Trysil

Annet:
Prisen deles ut hvert år dersom det foreligger kvalifiserte søkere.Prisutdelinga finner sted i det siste kommunestyret før jul. Vanligvis hylles prisvinneren med en kulturkveld på biblioteket i januar

Søknadsfrist:01.09.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Trysil kommune
Kontaktperson:KIS-avdelingen
Postadresse:Storvegen 5
2420 Trysil
Telefon:62 45 77 00
Faks:62 45 77 80
E-post:postmottak@trysil.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hedmark >Trysil
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke