forsiden

 

Sparebanken Hedmarks kunstfond

Legat-id:4125

Formål:
å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark

Beskrivelse:
Fondets midler kan også tildeles kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.

Hovedtekst:
Sparebanken Hedmarks kunstfond ble opprettet i 2010, da to tidligere kunstfond fra Elverum og Østerdalen sparebanker ble slått sammen og utvidet til å omfatte hele Hedmark.

Annet:
Kunstfondet legger stor vekt på å stimulere unge talenter som ønsker å satse på kunsten. Det vil hvert år bli utlyst mulighet for å søke på stipend til høyere studier (normalt på nivå over bachelor), instrument, utgivelse eller promotering etter studier.

Betingelser for å søke:
Kunstfondets tildelinger vil i hovedsak være prosjektbasert. Prosjektaktivitetene skal være tydelige tiltak som fortrinnsvis initieres av styret og fullfinansieres av fondet. Kunstfondet tar gjerne i mot tips, men ønsker ikke konkrete søknader om støtte.

Søknadsfrist:01.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sparebanken Hedmark
Postadresse:Postboks 203
2302 Hamar
Mobil:91 50 29 99
E-post:kunstfond@sparebanken-hedmark.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sparebanken Hedmark

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hedmark >Elverum

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke