forsiden

 

A/S Si-Kos fond til motarbeidelse av tannsykdommer

Legat-id:4061

Formål:
Midlene skal brukes til utført eller pågående arbeid til motarbeidelse av tannsykdommer.

Annet:
Søknader om å komme i betraktning ved fordeling sendes Det odontologiske fakultets sekretariat

Søknadsfrist:01.04.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Kontaktperson:Det odontologiske fakultets sekretariat
Postadresse:postboks 1109 Blindern
0317 Oslo
E-post:infoskranke@odont.uio.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Helse >Tannlege

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke