forsiden

 

Tromsø Kommunes Kulturvernpris

Legat-id:4058

Formål:
Kulturvernprisen er innstifta av kulturkomiteen for å stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte

Hovedtekst:
Prisen består av en plakett og et pengebeløp som kan tildeles personer, institusjoner, foreninger og lignende i kommunen som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse. Det utdeles normalt en pris hvert anna år, men kulturkomiteen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.

Prisen kan deles ut for:

-Istandsetting eller utbedring av eller tilbygg til eldre bygninger eller konstruksjoner på en slik måte at det fremstår som en positiv ivaretakelse av et nærmiljø i kommunen. Arbeidet bør være utført etter antikvariske retningslinjer.

Nybygg som i størrelse , form, materialbruk og detaljering er tilpasset et eldre bygningsmiljø på en forbilledlig måte.

Tiltak til videreføring av lokale bygningsmiljøer og landskapsverdier

Bidrag til å gjøre vår kulturarv levende ved å bygge opp, verne og systematisere samlinger av kulturminner – det være seg gjenstander, skriftlige aktstykker, lyd- eller billedmateriale eller lignende. Samlingen(e) må være offentlig tilgjengelig.

Kandidater vurderes av egen komité. Prisen utdeles av kulturkomitéen

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Tromsø kommune - kulturkomitéen
Postadresse:Postboks 727
9299 Tromsø
Telefon:77 60 50 10
Faks:77 60 50 19
E-post:postmottak@tromso.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Troms >Tromsø
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke