forsiden

 

A/S L. Mack’s bryggeris fond til velferdstiltak for eldre i Tromsø

Legat-id:4055

Formål:
å yte støtte til velferdstiltak for eldre i Tromsø

Hovedtekst:
Renteavkastningen av fondet skal tildeles organisasjoner og lag som har til oppgave å ta seg av eldreomsorg. Tildelingen skal fortrinnsvis nyttes til velferdstiltak for eldre. Støtte til driftsutgifter gis bare unntaksvis.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Servicetorget
Postadresse:Rådhuset
Roald Amundsens plass 1 B
9299 Tromsø
Telefon:77 60 40 00
Faks:77 60 56 66
E-post:postmottak@tromso.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Troms >Tromsø
Sosiale Stipend >Eldre >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke