forsiden

 

Frifond - musikk

Legat-id:4025

Formål:
å yte støtte til aktiviteter for barn og unge.

Hovedtekst:
Siden 2003 har staten bevilget over 70 millioner kroner til aktiviteter for barn og unge. Denne statlige støtteordningen heter Frifond, og blir administrert av tre paraplyorganisasjoner, nemlig

-Norsk musikkråd
-Norsk Amatørteaterråd
-Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

De tre paraplyorganisasjonene fordeler midlene videre til nesten 100 organisasjoner innenfor musikk, teater og andre fritidsaktiviteter. I tillegg kan alle som ikke er medlem i en sentral organisasjon selvsagt søke.

Hvis dere er under 26 år, kan dere søke på Frifond-midler. De fleste kan søke og mange får tilskudd.

Annet:
Søknad sendes elektronisk fra "Legatets hjemmeside"

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk musikkråd (NMR)
Postadresse:Pb. 440 Sentrum
0103 Oslo
Telefon:22 00 56 00
Faks:22 00 56 01
E-post:nmr@musikk.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk musikkråd (NMR)

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Barn/unge
Kulturstipend >Barn- og ungdomsforeninger >Korps/orkester/band

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke