forsiden

 

Onkel Andreas Minnefond

Legat-id:4016

Formål:
å dele ut renter av legatet som julehilsen i desember hvert år

Beskrivelse:
Legatets størrelse: 40.000

Hovedtekst:
Midlene skal komme personer i kommunen som har lave inntekter og liten eller ingen offentlig støtte til gode.

Søknader behandles av Helse- og sosialetaten,

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal kommune
Kontaktperson:Helse- og sosialetaten
Postadresse:Etnedal kommune
2890 Etnedal
Telefon:61 12 13 00
Faks:61 12 13 01
E-post:postmottak@etnedal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke