forsiden

 

Torsteds og frues legat

Legat-id:4015

Formål:
å dele ut renter av legatene som julehilsen i desember hvert år

Beskrivelse:
Fondets størrelse: 100.000 kr

Hovedtekst:
Midlene skal komme personer i kommunen som har lave inntekter og liten eller ingen offentlig støtte til gode.

Søknader behandles av Helse- og sosialetaten,

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal Kommune
Kontaktperson:Sosialleder Sverre B. Müller
2890 Etnedal
Telefon:61 12 13 00
Faks:61 12 13 01
E-post:postmottak@etnedal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal Kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke