forsiden

 

Folldal kommunes kulturpris.

Legat-id:3986

Formål:
å yte støtte til personer, lag og foreninger som har utmerket seg ved en fortjenestefull innsats for kulturlivet i Folldal.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Folldal kommune, KO-etaten
2580 Folldal
Telefon:62 49 10 00
Faks:62 49 05 68
E-post:jorunn.grunnestad@folldal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Folldal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hedmark >Folldal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke