forsiden

 

Nore og Uvdal kommunes stipend til videregående allmenn- og yrkesutdanning.

Legat-id:3980

Formål:
å yte støtte til videregående allmenn- og yrkesutdanning.

Beskrivelse:
Søkere må ha hatt heimstand i Nore og Uvdal og ha bodd i kommunen de siste 2 årene. Elever kan bare få 3 helårsstipend. Stipendiene deles ut 3 ganger over 3 år: kr 780, 1.170 og 1.550. Beløpene indeksreguleres. (50% ved halvtårsstudier) Alle søkere som oppfyller kravene for tildelt stipend. For elever som tar utdanning utenbygds økes satsene med 50%.

Det er nødvendig med eget søknadsskjema som kan hentes på kommunens internettsider.

Annet:
For søkere under 18 år må foresatte ha hatt heimstavn i Nore og Uvdal og bodd i kommunen de siste to år.

Søknadsfrist:01.04.xx & 01.11.xx

Dokumenter:
Retninglinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nore og Uvdal kommune
Kontaktperson:Fagavdeling for skole, barnehage og kultur
3630 Rødberg
Telefon:32 74 27 50
Faks:32 74 27 51
E-post:sofie.skarpas@nore-og-uvdal.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud >Nore og Ulvdal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke