forsiden

 

Stordal kommunes kulturstipend

Legat-id:3967

Formål:
å yte støtte til personer i alderen 12 - 25 år som er bosatt i Stordal og har et særskilt talent, viser god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin kunnskap innen en sektor av et vidt definert kulturbegrep.

Hovedtekst:
Same person kan få stipend fleire år, men stipendet skal ikkje vere stønad til grunn- eller vidareutdanning. Stipendet kan heller ikkje brukast i næringssamanheng.

Alle innbyggjarane i Stordal kommune kan kome med framlegg til kandidatar og utøvarane kan sjølve søkje stipendet. Kommunen kan og sjølv fremja kandidatar til kulturstipendet.

Annet:
Formidlinga av stønadsordninga skjer gjennom brev til alle lag og org. i kommuna, gjennom oppslag, gjennom annonser i lokalavisene og gjennom info på vår heimeside.

Søknadsfrist:01.11.xx

Dokumenter:
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stordal kommune
Kontaktperson:Oppvekstetaten
6250 Stordal
Telefon:70 27 91 23
Mobil:909 49 358
E-post:hallgeir.hove@stordal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stordal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Stordal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke