forsiden

 

Ester og Hans Mentzoni's stiftelse.

Legat-id:3919

Formål:
å yte støtte til kreftsyke barn eller deres familier, som er bosatt i Nordland og er ment brukt som en oppmuntring til det kreftsyke barn og dets familie.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Gildeskål Sparebank
Kontaktperson:Finn Willumsen
8140 Inndyr
Telefon:75 52 46 98
Mobil:95 89 33 63
E-post:finn-wi@online.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Gildeskål Sparebank

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke