forsiden

 

Fond til reiser for skoleklassers utenfor Oslo og Akershus for besøk i Eidsvollsbygningen

Legat-id:3810

Formål:
å yte støtte til skoleklasser i grunnskolen utenfor Oslo og Akershus for støtte og reise til besøk i Eidsvollbygningen.

Annet:
Årlige utbetalinger renter av fondet, ca 7–8.000 nkr.

Betingelser for å søke:
At skoleklassen ikke kommer fra Akershus eller Oslo.

Søknadsfrist:01.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Eidsvoll kommune
Kontaktperson:Formannskapssekretæren
Postadresse:Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll
Telefon:66 10 70 03
Faks:66 10 70 11
E-post:post@eidsvoll.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Eidsvoll kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Aust-Agder >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Buskerud >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Finnmark >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Hedmark >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Oppland >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Sogn og Fjordane >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Sør-Trøndelag >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Telemark >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Troms >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Vest-Agder >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Vestfold >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Østfold >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Svalbard >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke