forsiden

 

Norsk Sjøoffisersforbunds Stipend

Legat-id:3786

Formål:
å yte støtte til tilleggsutdanning for forbundets medlemmer

Hovedtekst:
Norsk Sjøoffisersforbund avsetter årlig et beløp til stipendier for medlemmer som gjennomgår tilleggsutdanning. Tildeling av stipend foretas to ganger i året, som regel i juni og desember. Tildelingen foretas av forbundet.

Søknaden om stipend må være skriftlig. Stipend kan gis til hel eller delvis dekning av kursavgifter, evt. reise og oppholdsutgifter, begrenset oppad til kr 10.000,- for relevante kurs, mot fremleggelse av dokumentasjon.

Kurs som omfattes av stipendordningen skal styrke medlemmenes mulighet til stilling som sjøoffiser. Slike kurs kan f.eks være følgende tilleggsutdanning:
- ARPA kurs
- COW kurs
- DP kurs
- Gasstransportkurs
- Kjemikalie-transportkurs
- Sikkerhetskurs
- Skipsmanøversimulator-kurs

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk Sjøoffiserforbund
Kontaktperson:Ann-Christin Hansen
Postadresse:Postboks 2000 Vika
0125 Oslo
Telefon:22 00 55 00
Faks:22 00 55 01
E-post:oslo@sjooff.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk Sjøoffisersforbund

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Transport/Maritim >Maritim/Sjøfaglig

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke