forsiden

 

Fylkeslege Mikal Sørensen og hustru læge Else Løvdal Sørensens fond.

Legat-id:3739

Formål:
å yte støtte til unge mennesker under 30 år fra Nordland til praktisk eller teoretisk utdannelse med fortrinnsrett for de som studerer i andre europeiske land.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Fylkeslegen i Nordland
Postadresse:Statens hus
8002 Bodø
Telefon:75 53 15 22
E-post:fmnopost@fylkesmannen.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Fylkeslegen i Nordland

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Nordland >Alstahaug
Geografisk Betinget >Nordland >Herøy
Geografisk Betinget >Nordland >Vevelstad

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke