forsiden

 

Helle Bennetts Almenyttige Fond

Legat-id:3735

Formål:
å være et almennyttig fond som prioriterer omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede.

Beskrivelse:
Fondet er opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne om hennes mor.

Hovedtekst:
HBAF bidrar ikke til studier/studiereiser, etablerte organisasjoner, klasseturer og sosialbidrag. Heller ikke festivaler, teater- og konsertoppsettinger kan regne med bidrag.

Annet:
Årlige utbetalinger fra 1.500.000 til 11.000.000 NOK.

Betingelser for å søke:
Se informasjon på våre nettsider, www.hbaf.no

Søknadsfrist:ingen

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Helle Bennetts Almennyttige Fond
Kontaktperson:Marianne Mowinckel
Postadresse:Postboks 3008, Elisenberg
0207 Oslo
Mobil:40 62 77 97
E-post:post@hbaf.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Helle Bennetts Almennyttige Fond

Almennyttig Fond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke