forsiden

 

Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger

Legat-id:3687

Formål:
å yte støtte til familier og enslige i Stavanger

Søknadsfrist:30.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 85 22
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland >Stavanger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke