forsiden

 

Finnmark fylkeskommunes kulturstipend

Legat-id:3684

Formål:
å dele ut kulturstipend til personer som bor eller arbeider i Finnmark og som trenger bidrag til å gjennomføre særlige arbeidsoppgaver innen kultursektoren.

Betingelser for å søke:
Det anbefales å lese "Legatets retningslinjer" før man sender inn søknad

Søknadsfrist:15.03.xx

Dokumenter:
Legatets retningslinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Finnmark fylkeskommune
Kontaktperson:Fylkeskulturetaten
Postadresse:Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø
Telefon:78 96 20 00
Faks:78 96 23 70
E-post:postmottak@ffk.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Finnmark fylkeskommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Finnmark >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke