forsiden

 

Prosjektstøtte fra Jernbaneverket.

Legat-id:3678

Formål:
å yte støtte til museumsrelaterte prosjekter innenfor jernbanesektoren.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk Jernbanemuseum
Postadresse:Postboks 491
2304 Hamar
Telefon:62 51 31 60
Faks:62 51 31 88
E-post:norsk.jernbanemuseum@jbv.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk Jernbanemuseum

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke