forsiden

 

Skolefrontens fond

Legat-id:3626

Formål:
Stipendordning for lærarar til pedagogisk utviklingsarbeid

Hovedtekst:
Avkastningen benyttes til årlige stipendtildelinger til virksomhet som har betydning for skolens arbeid med sikte på å fremme demokratiske holdninger og verdier - som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet - som også dannet basis for lærernes kamp under okkupasjonen 1940-45.

Stipend kan gis til følgende tiltak som fremmer formålet:
-pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid
-pedagogisk og faglig utviklingsarbeid knyttet til konkrete prosjekter
-kurs og studiereiser som har direkte tilknytning til pedagogisk eller faglig utviklingsarbeid

Stipend kan utgjøre inntil kr 10.000.

Søknadsskjema med statutter fåes hos sekretæren i Skolefrontens Fond

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sissel Reitan
3840 Seljord
Telefon:35 06 51 20

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Undervisning/Lærere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke