forsiden

 

Iselins minnefond

Legat-id:3623

Formål:
å bidra med innsamlede midler til forskning for krybbedød.

Hovedtekst:
Stiftelsens midler kan utover dette benyttes til ideelle formål knyttet til ulike former for spebarnsdødelighet.

Søknadsfrist:fortløpende

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sverre Andreas Gulbransen
Postadresse:Gartnerveien 5
1555 Son
Telefon:64 95 50 82
Mobil:93 40 31 97

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sverre Andreas Gulbransen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke