forsiden

 

Oslo ArkitektForenings (OAF) stipend for videreutdanning

Legat-id:3608

Formål:
å yte støtte til videreutdanning, studieturer etc. for medlemmer av Oslo arkitektforening.

Beskrivelse:
OAFs stipend for videreutdanning skal deles ut for 2017. Stipendet vil utdeles som ett samlet beløp på kr 50 000 iht fondets vedtekter. Stipendet skal anvendes til videreutdanning, studieturer etc. som fremmer personlig arkitektfaglig kompetanse, og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø.

Hovedtekst:
Stipendet skal tildeles et medlem av OAF som ved skriftlig søknad redegjør for hvordan midlene skal anvendes og begrunner hvorfor en slik anvendelse vil kunne inspirere et større fagmiljø. I løpet av 2 år etter at stipendet er mottatt må stipendiaten innberette til OAF enten i form av en skriftlig rapport eller en muntlig fremleggelse i et av OAFs medlemsmøter. På hvilken måte innberetningen skal skje avtales med stipendkomitèen.

Betingelser for å søke:
Søknader skal være til på inntil 10 MB, og inneholde inntil 2 A4-sider tekst samt eventuelle illustrasjoner.

Søknaden sendes digitalt til Oslo Arkitektforening, evne: "OAFs stipend for videreutdanning".

Søknadsfrist:15.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo ArkitektForening
Kontaktperson:Live Hjelde Serck-Hanssen
Postadresse:Josefinesgt. 34
0351 Oslo
Telefon:23 33 25 00
Faks:23 33 25 01
E-post:stipend.oaf@arkitektur.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Oslo ArkitektForening

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Arkitektur
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke