forsiden

 

Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. fond for kreftforskning

Legat-id:3579

Formål:
Kreftforskning

Hovedtekst:
Fortrinnsvis til eksperimentelle laboratorieundersøkelser, videre til arbeide og undersøkelser over kreftsykdommens forekomst i Norge, for øvrig til slike formål som kreftkomiteen finner å være av betydning for kreftforskningen.

Annet:
Årlig søknadsfrist offentliggjøres i Tidsskriftet. Søknad til Den norske lægeforening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Betingelser for å søke:
Skal gå til kreftforskning

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Den Norske Lægeforening
Postadresse:Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
Telefon:23 10 90 00
Faks:23 10 90 10
E-post:legeforeningen@legeforeningen.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Den Norske Lægeforening

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke