forsiden

 

Nordland fylkeskommunes kulturstipend - utdanningsstipend.

Legat-id:3570

Formål:
å yte støtte til samer bosatt i Nordland som ønsker videre utdanning innen fag som har betydning for det samiske samfunnet.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nordland fylkeskommune
Postadresse:Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon:75 53 10 00
Faks:75 52 63 06
E-post:nordland.fylkeskommune@nfk.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Nordland fylkeskommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke