forsiden

 

Anders Sandvigs Museumsstipend

Legat-id:3568

Formål:
å fremme forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Maihaugens arbeidsfelt.

Hovedtekst:
Anders Sandvigs museumsstipend er opprettet for å fremme forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Maihaugen - De Sandvigske Samlingers arbeidsfelt og om mulig på grunnlag av museets samlinger av gjenstander og annet kildemateriale.

Stipendet blir lyst ut hvert år innen 1. mars og kan fortrinnsvis søkes av ansatte ved museer eller forskningsinstitusjoner eller studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå innen relevante fag. Søkere må sende inn beskrivelse av prosjektet med tidsramme og kostnadsoverslag.

Styret for De Sandvigske Samlinger avgjør hvem som skal tildeles stipend, etter innstilling fra administrasjonen og med forberedende behandling i Kulturhistorisk fagmøte.

Stipendets størrelse er kr. 50.000, hvorav kr. 40.000 er finansiert av De Sandvigske Samlingers venner, kr. 10.000 av De Sandvigske Samlinger.

Den som får tildelt stipendet må utarbeide en rapport om det gjennomførte prosjektet. De Sandvigske Samlinger har også rett på frieksemplarer av publikasjoner som blir resultat av prosjektet.

Begrunnet søknad sendes Maihaugen

Søknadsfrist:01.04.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Maihaugen
2609 Lillehammer
Telefon: 61 28 89 00
E-post:post@maihaugen.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke