forsiden

 

Olav og Lizzie Juvkams legat

Legat-id:3545

Formål:
å yte støtte til utdanning for ungdom fra Valdres

Hovedtekst:
Stipend blir gjeve til:
A. Ungdom som tek 3-årig vidaregåande skule etter ungdomsskulen utanfor Valdres når det ikkje blir gjeve tilsvarande utdanningstilbod i Valdres (t.d. song, dans og drama, bilopprettarlinje. landbruksfag m.m.).
B. Ungdom frå Valdres som ledd i høgare utdanning eller liknande, gjer spesial-, hovudoppgåver eller andre større oppgåver (også doktorgradsoppgåver) med utgangspunkt i og av stor verd for Valdres. Det er ei forutsetning for støtte at oppgåvene blir stilt til disposisjon for kommunene i Valdres.

Søknadsfrist: ca. 1.februar etter annonsering i avisa Valdres. Det er ikkje nødvendig med eige søknadsskjema, men stadfesting på igangsetting av utdanning må leggjast ved søknaden.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nord-Aurdal kommune
Kontaktperson:formannskapet
Postadresse:Postboks 143
2901 Fagernes
Telefon:61 36 00 00
E-post:nak@nord-aurdal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Nord-Aurdal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Vang
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal
Geografisk Betinget >Oppland >Nord-Aurdal
Geografisk Betinget >Oppland >Sør-Aurdal
Geografisk Betinget >Oppland >Vestre Slidre
Geografisk Betinget >Oppland >Østre Slidre

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke