forsiden

 

Erna og Gurly Andersens legat

Legat-id:3517

Formål:
å gi støtte til eldre, enslige hjemmeboende over 80 år i Arendal til hjelp i hjemmet

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Arendal kommune
Kontaktperson:Politisk sekretariat
Postadresse:Postboks 10
4801 Arendal
Telefon:37 01 30 00
Faks:37 01 30 13
E-post:postmottak@arendal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Arendal kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Aust-Agder >Arendal
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Eldre >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke