forsiden

 

Dr. Adolf Gundersen og hustrus legat

Legat-id:3484

Formål:
å yte støtte til reisestipend for norsk kirurg, fortrinnsvis til engelsktalende land

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Anette Mellbye Rytter
Postadresse:Boks 1324 Vika
0112 Oslo
Telefon:23 11 65 00
Faks:23 11 65 01
E-post:a.m.rytter@selmerlaw.com

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke