forsiden

 

Annette Thommessens minnefond

Legat-id:3479

Formål:
å stimulere tiltak som skaper forståelse for flytkninger og asylsøkeres situasjon i Norge.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Olav Thommassen
Postadresse:Charlotte Andersensvei 14
0374 Oslo
Telefon:22 36 56 60
Faks:22 36 56 61

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Olav Thommassen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke