forsiden

 

Ola Søynes legat

Legat-id:3469

Formål:
å dele ut legatmidler som berre kan søkjast av skuleungdom frå Vang som vil utdanne seg i musikk, lege/tannlegeyrket eller veterinær

Hovedtekst:
Vilkåret for å kunne søkje er at legatsøkjar gjennomfører høgare utdanning innan musikk, lege/tannlege eller veterinær. Med skuleungdom frå Vang meiner ein ungdom som har hatt oppveksten i Vang (eller del av oppveksten), og som har Vang i dag som sin heimstad (familien bur i Vang). Legatet blir utlyst i avisa Valdres i januar månad. Legatet vert forvalta av formannskapet med ordføraren som leiar.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Formannskapet i Vang kommune
Kontaktperson:v/Ordfører Knut O. Haalien
2975 VANG I VALDRES
Telefon:61.36.85.00
Faks:61.36.85.01
E-post:vang.kommune@vang.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Vang
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Helse >Tannlege

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke