forsiden

 

Forskningsfondet for cystisk firbrose

Legat-id:3467

Formål:
Støtte til medisinsk forskning på cystisk firbrose

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Prof. Jacob Boe
Kontaktperson:Rikshospitalet, lungeavdelingen
0027 Oslo
Telefon:22 86 70 10
E-post:jacob.boe@klinmed.uio.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke