forsiden

 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Legat-id:3458

Formål:
å gi stipend til kvinner og menn under utdanning eller fra det praktiske liv , og som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige.

Hovedtekst:
Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipendarbeidet kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

Annet:
Søknadsskjema må fylles ut og sendes i 4 eks. med alle bilag (attester og vitnemål) også i 4 eks.

Søknadsfrist:01.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Jansons legat
Postadresse:Meieriveien 13
3530 Røyse
Telefon:32 13 54 65
E-post:post@jansonslegat.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Jansons legat

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Udefinert eller flere studieretninger >Udefinert
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke