forsiden

 

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Legat-id:3416

Formål:
å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barne- klinikken ved Haukland Sykehus

Beskrivelse:
Legat fra Det medisinske fakultet ved UIB

Hovedtekst:
Fondet er opprettet av avdelingsoverlege, professor dr.med. Dagfinn Aarskog 10.12.88 Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barne- klinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer. NB! Søknadsskjema (må pakkes ut) lastes ned, og sendes som vedlegg til mail til fakultetets el-postkasse. Det er eget søknandsskjema for støtte til reiser og eget for støtte til vitenskapelig arbeid

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Bergen
Kontaktperson:Det medisinsk-odontologiske fakultet
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen
E-post:okonomi@mofa.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke