forsiden

 

Oslo overformynderis legat til tonekunstnere

Legat-id:3406

Formål:
å yte støtte til tonekunstnere, fortrinnsvis eldre utøvere

Betingelser for å søke:
Eget søknadsskjema må brukes. Fåes fra Oslo overformynderi

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo overformynderi
Postadresse:Postboks 8773, Youngstorget
0028 Oslo
Telefon:23 43 26 00
E-post:postmottak@ofm.oslo.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Oslo overformynderi

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oslo >Oslo
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere
Kulturstipend >Sang >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke