forsiden

 

Erling Magnesen, Agnete og Einar Stamnes, Gerd og Browalls stiftelse

Legat-id:3393

Formål:
å yte støtte til støte for klinsik nevrologsik forskning

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Else-Marie Merckoll
Postadresse:Boks 25, Øvre Ullern
0311 Oslo
Telefon:22 51 05 25
Faks:22 51 05 26
E-post:merckoll@merckollco.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke