forsiden

 

Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.

Legat-id:3371

Formål:
å yte stipendier til opphold i England for å studere engelsk språk, pedagogikk, skolevesen eller samfunnsforhold til personer bosatt i Steinkjer, Inderøy og Stjørdal kommuner.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Steinkjer kommune,
Kontaktperson:Økonomiavdelingen v/Geir Ingar Sørhøy
Postadresse:Postboks 102 Økonomiavd
7702 Steinkjer
Telefon:74 16 90 00
E-post:postmottak@steinkjer.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Steinkjer kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Inderøy
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Steinkjer
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Stjørdal
Utenlandsstudier >Storbritannia >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke