forsiden

 

Læge Theodor Rolls legat

Legat-id:3349

Formål:
Reisestipend for vitenskapelig videreutdannelse for lege

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Det norske medicinske Selskab
Kontaktperson:Øivind Larsen
Postadresse:c/o Institutt for allmenn og samfunnsmedisin
Boks 1130 Blindern
0318 Oslo
E-post:astrid@dnms.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det norske medicinske Selskab

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke