forsiden

 

Andreas og K. Ludvig Endresens legat

Legat-id:3342

Formål:
å yte støtte til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole og som ønsker videre studier i Norge eller utlandet

Hovedtekst:
Legatets vedtekter bestemmer:
"Avkastninten av legatet skal hvert år når administrasjonsomkostninger er betalt, av styret utdeles til en eller flere evnerike og verdige elever som har tatt examen artium ved Kristiansand Katedralskole, som hjelp til deres videre studier i Norge eller i utlandet. Avkastningen utdeles hvert år første mars."

Søknad om tildeling bør blant annet inneholde opplysning om når søkeren tok avsluttende eksamen ved skolen, hva et eventuelt stipend tenkes brukt til og hvor stort beløp det søkes om.

Stipend vil bare unntaksvis tildeles studenter som ikke er ferdig med sin utdannelse ved universitet, høgskole, etc.

Annet:
Søknadene stiles til legatstyret og sendes rektor ved Kristiansand katedralskole Gimle innen søknadsfristen.

Søknadsfrist:01.02.xx

Dokumenter:
.

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Kristiansand katedralskole Gimle
Kontaktperson:Rektor
Postadresse:Postboks 1010 Lundsiden
4687 Kristiansand
Telefon:38 70 50 00
Faks:38 09 52 30
E-post:kkg.vgs@vaf.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Kristiansand katedralskole Gimle

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Vest-Agder >Kristiansand
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke