forsiden

 

Else og Olav Ditlev-Simonsens velferds og utdannelsesfond

Legat-id:3325

Formål:
å yte støtte til høyere utdanning utover videregående skole og tildeles bare ungdom bosatt i tidligere Uvdal kommune.

Beskrivelse:
Under ellers like vilkår vil den som velger utdannelse i yrker som vil komme hjembygda til gode først bli tilgodesett.

Annet:
Det utdeles maksimum 3 stipendier, men beløpene kan variere.

Søknadsfrist:01.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nore og Uvdal kommune
Kontaktperson:Fagavdeling for skole, barnehage og kultur
3630 Rødberg
Telefon:32 74 27 50
Faks:32 74 27 51
E-post:sofie.skarpas@nore-og-uvdal.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud >Nore og Ulvdal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke