forsiden

 

Frydenlunds Bryggeris Legat

Legat-id:3323

Formål:
å yte støtte til fremme av reiselivsnæringen i Norge

Beskrivelse:
Det var direktør W. Platou ved Frydenlunds Bryggeri som tok initiativet til stiftelsen av ”Norsk Hotelfagskole” etter at Julie Mjelva ved Union Hotel i Geiranger på den første norske turistkongress i Bergen i 1910 hadde fremsatt forslag om oppprettelsen av en slik skole.

Hovedtekst:
Frydenlunds Bryggeris Legat til fremme av reiselivsnæringen i Norge gir stipend til studenter som tar høyere utdanning innen reiselivet, vi prioriterer stipend til å gjennomføre mellomlederutdanning.

Det er behov for eget søknadsskjema, som fås ved kontakt med RBL.

Søknadsfrist:01.05.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:NHO Reiseliv
Kontaktperson:Lise Stensrud
Postadresse:Postboks 5465-Majorstua,
0305 Oslo
Telefon:23 08 86 31
Faks:23 08 86 21
E-post:lise.stensrud@nhoreiseliv.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
NHO Reiseliv

NHO Reiseliv skal være en medlems- og behovsstyrt organisasjon som arbeider for å sikre medlemsbedriftene konkurransedyktige rammebetingelser, og skal fokusere på lønnsomhet, kompetanse og seriøsitet i næringene.

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Reiseliv >Udefinert eller flere
Studie / fagområde >Reiseliv >Hotellfaget
Studie / fagområde >Reiseliv >Restaurantfaget

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke