forsiden

 

Rolf Daldorffs legat til beste for leger og bildende kunstnere

Legat-id:3306

Formål:
å yte reisestipend, til indremedisinere med spesiell interesse for hjerteforskning, dog ikke kirurger, og til bildende kunstnere, særlig unge grafikere

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokatene Dahl. & Dahl
Postadresse:Postboks 8914 Youngst
0028 Oslo
Telefon:22 11 15 46
Faks:22 11 15 46
E-post:adv@bureau.net

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke