forsiden

 

Audiovisuelle oversetteres fond

Legat-id:3287

Formål:
å gi støtte til prosjekter innen audiovisuelle medier

Beskrivelse:
Fondet er et disposisjonsfond finansiert gjennom vederlag for bruk av og erstatning for ulovlig bruk av audiovisuelle oversettelser i offentlig og privat virksomhet som kollektivt tilfaller oversettere innen audiovisuelle medier.

Hovedtekst:
Fondets midler skal disponeres til:

1. støtte til prosjekter innen oversettelse i audiovisuelle medier i form stipender, individuelle tildelinger og liknende.

2. andre tiltak til beste for oversettelse innen audiovisuelle medier, herunder støtte til driften av Norsk audiovisuell oversetterforening.

Annet:
Søknadsskjema fås ved henvendelse til NAVIO

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:NAVIO
Kontaktperson:Norsk audiovisuell oversetterforening
Postadresse:Arbeidersamfunnets plass 1 C
0181 Oslo
Telefon:22 20 71 71
Faks:22 20 71 72
E-post:mail@navio.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke