forsiden

 

Kirsten og James Herons legat

Legat-id:3279

Formål:
å yte støtte til forskning på øyesykdommer

Hovedtekst:
Legat for øyeforsknning som har som formål å støtte øyeforsnkningen i Norge, spesielt utforskningen av årsakene til senil macula degenerasjon (degenartio maculae luteae).

Hvert annet år utdeles ett eller flere stipendier til en eller flere søkere som har fremlagt en plan for utforskning av øyesykdommer.

Søkere som har til hensikt å vie seg til utforskningen av årsakene tijl senil macula degenerasjon skal ha fortrinnsrett til stipendmidler.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Amund Brede Svendsen
Kontaktperson:Advokatfirmaet Grette DA
Postadresse:Boks 1397 VIka
0114 Oslo
Telefon:22 83 20 10
Faks:22 83 21 50
E-post:firmapost@grette.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke