forsiden

 

Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen

Legat-id:3248

Formål:
å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

Beskrivelse:
Legat fra Det medisinske fakultet ved UIB

Hovedtekst:
Fondet er opprettet ved sammenslåing av Overlæge Klaus Hanssens fond, opprettet 1914, Sanitetsmajor Alfred Martens og hustru Kaja født von Tangens legat til Bergens Museum, opprettet 1919, Konsul Hans Martens legat til medisinsk forskning, opprettet 1921 og Henrik Sundts legat til fremme av lægevitenskap, opprettet 1892. Formålet er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen NB! Søknadsskjema (må pakkes ut) lastes ned, og sendes som vedlegg til mail til fakultetets el-postkasse. Det er eget søknandsskjema for støtte til reiser og eget for støtte til vitenskapelig arbeid

Betingelser for å søke:
Skal gå til medisinsk forskning ved UIB

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Bergen
Kontaktperson:Det medisinsk-odontologiske fakultet
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen
E-post:okonomi@mofa.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke