forsiden

 

Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte

Legat-id:3202

Formål:
å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte - enslige og familier - bosatt i Bergen kommune

Beskrivelse:
Stiftelsens navn er "Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte". Stiftelsen ble opprettet i 2009 ved sammenslåing av 101 legater med tilknytning til Bergen by. I tillegg kommer 9 legater pr. 01.01.2010 og 1 legat pr. 01.01.2011. En fullstendig liste over disse legatene fremgår av § 10 i vedtektene.

Annet:
Stiftelsens grunnkapital er kr 47.540.075,- pr 01.01.2011. Grunnkapitalen er urørlig. 10% av den årlige netto avkastningen skal være urørlig og kan når styret ønsker det tilegges grunnkapitalen.

Betingelser for å søke:
Porsjoner kan bare tilstås personer som faktisk har vært bosatt i Bergen i 3 år og er folkeregistrert her. Personer med fremmed nasjonalitet må ha stemmerett ved kommune- og fylkestingvalg i Bergen kommune for å komme i betraktning.

Porsjoner kan også deles ut til økonomisk vanskeligstilte mindreårige etter styrets skjønn, og i samsvar med utdelingskriteriene for øvrig.

Søknadsfrist:Løpende

Dokumenter:
Søknadsskjema
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Egil Handal
Postadresse:Hatlestad Terrasse 64
5227 Nesttun
Telefon:55 10 09 19
E-post:ehandal@online.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Egil Handal

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke