forsiden

 

Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning

Legat-id:3192

Formål:
å fremme den medisinske-vitenskapelige forskning forsåvidt angår hjertekar-sykdommer, subsidiert uutforskete sykdommer som f.eks. kreft, reumatiske lidelser etc.

Beskrivelse:
Legat fra Det medisinske fakultet ved UIB

Hovedtekst:
Legatet er opprettet av kjøpmann Edvard Riisøen til minne om sin hustru Astri Riisøen, død i 1955. Legatets formål er å fremme den medisinske-vitenskapelige forskning forsåvidt angår hjertekar-sykdommer, subsidiert uutforskete sykdommer som f.eks. kreft, reumatiske lidelser etc. NB! Søknadsskjema (må pakkes ut) lastes ned, og sendes som vedlegg til mail til fakultetets el-postkasse. Det er eget søknandsskjema for støtte til reiser og eget for støtte til vitenskapelig arbeid

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Bergen
Kontaktperson:Det medisinsk-odontologiske fakultet
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen
Telefon:55 58 63 20
Faks:55 58 96 82
E-post:okonomi@mofa.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke