forsiden

 

Kirstens Musikkutdanningsstipend

Legat-id:3184

Formål:
å yte støtte til høyere musikkutdanning for ungdom bosatt i Eidsberg kommune

Hovedtekst:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til servicekontoret

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Eidsberg kommune
Kontaktperson:Kulturkontoret
Postadresse:Ordfører Voldens vei 1,
1850 Mysen
Telefon:69 70 20 00
Faks:69 70 22 70
E-post:linda.dyrnes@eidsberg.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Østfold >Eidsberg
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke