forsiden

 

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

Legat-id:3107

Formål:
å yte støtte til ungdom fra Trondheim og omegn, som ønsker å ta videre utdannelse eller få erfaring som vil kunne anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet.

Beskrivelse:
Legatet deler ut stipendier til ungdom (maksimumsalder 30 år) fra Trondheim og omegn, for videreutdanning og / eller erverv av erfaring som kan anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet. Også søknader basert på praktiske fag er relevante.

Hovedtekst:
Det legges bl.a. vekt på kvalifikasjoner, i hvilken grad utenlandsoppholdet vil medføre erverv av spisskompetanse / perfeksjonering i faget, om tilsvarende utdanning / erfaring er tilgjengelig i Norge og om utenlandsoppholdet vil kunne komme Trondheimsregionen til gode.

Oppholdet bør ha en viss varighet, minimum fem måneder, for at søknaden skal kunne komme i betraktning.

Annet:
Det kan utdeles stipendier på inntil kr. 50.000,- hver.

Betingelser for å søke:
- Søker er fra Trondheim eller omegn
- At støtten går til utdannelse / praktisk erfaring som vil kunne anvendes hjemme.
- Under 30 år
- Opphold må være på minimum fem måneder. Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra kravet til oppholdstid.

Søknadsfrist:10.04.20xx

Dokumenter:
Søknadskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bachke & Co. A/S
Postadresse:Fjordgata 11
7010 Trondheim
Telefon:73 99 28 50
E-post:reiselegatet@bachke.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bachke & Co AS

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Sør-Trøndelag >Udefinert eller flere
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke