forsiden

 

Professor dr. jur. Sjur Brækhus' fond

Legat-id:3093

Formål:
å yte støtte til støtte av nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og dertil knyttede juridiske emner

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:UNIFOR
E-post:unifor@unifor.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

UNIFOR er en non-profit organisasjon opprettet i 1993 av Universitet i Oslo, og forvalter i dag stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret, og andre private stiftelser.

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Jus >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke