forsiden

 

OHF - Oslohandelens utdanningslegat

Legat-id:2897

Formål:
å gi økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.

Hovedtekst:
Det er opprettet ved sammenslutning av:
- Boye Schlytters Legat, opprettet 1979
- Kjøpmann Hans Petter Rasmussen og hustru Anne Sofie Rasmussens legat, opprettet 1937
- Christian E. Engens Legat, opprettet 1996
- Grosserer Alf Bjercke og hustru Christine Amalie Bjercke, født Hesselbergs Legat, opprettet 1934
- Generalkonsul Ingwald Nielsens Legat, opprettet 1930
- Hans E. Hurums Minnefond for unge økonomisk vanskelig stillete forretningsmenn fra Oslo og Aker, opprettet 1945
- Skipsreder T Gotaas’ Fond til Oslo Handelsstands Forening, opprettet 1973
- Christiania Bank og Kreditkasses Legat til Oslo Handelsstands Forening, opprettet 1948
- Assurancedirektør Harald Isachsens Legat, opprettet 1953
- Direktør Jens Bjelke og Gerd Haslund Bjelkes Utdanningslegat, testamente av 1993
- Anna og Håkon Bommens legat for unge handelsmænds utdannelse, opprettet 1927
- Oslohandelens Fond for studier i utlandet, opprettet 1993
- Oslohandelens utdannelsesfond, opprettet 1992

Betingelser for å søke:
Søkere må være født og oppvokst, eller bosatt i Oslo-området.

Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til Oslo Handelsstands forening. Det kan også lastes ned fra legatets hjemmeside

Søknadsfrist:15.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo Handelsstands Forening
Postadresse:Karl Johansgt. 37 A
0162 Oslo
Telefon:22 40 34 00
Faks:22 42 70 31
E-post:admin@ohf.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Oslo Handelsstands Forening

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oslo >Oslo
Studie / fagområde >Økonomi/adm/handel >Handel
Studie / fagområde >Transport/Maritim >Maritim/Sjøfaglig
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Handel
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Økonomi/administrasjon

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke